İKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Misyon ve Vizyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün misyonu;

Yükseköğretimin ulusal, evrensel değer ve kurallarına bağlı kalarak; bilim ve teknolojiye dayalı, güncel ve uluslararası kabul gören yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve ülkemiz kültürel değerlerine saygılı, yeterli ve dengeli beslenme ile toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için hizmet eden diyetisyen yetiştirmektir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün vizyonu;

Sunduğu çağdaş eğitim, yetiştirdiği ehil mezunlar, yaptığı toplum sağlığına katkı sağlayan bilimsel araştırmalar ile ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip bir bölüm olmaktır.