Bölüm Çıktıları

Beyaz önlüğü ile masadaki sebzelerin önünde duran Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi• Beslenme ve diyetetik konusunda bilimsel ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri izleyen, uygulayan bireyler haline gelmek. Gelişmelerin güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme yetkinliğine sahip olmak.
• Bireylerin ve dolayısı ile toplumun gereksinimlerini analitik yöntemlerle belirleyen, dengeli beslenme kuralları çerçevesinde kişiye özel beslenme plan ve programını geliştirebilmek.
• Hastaların beslenme ihtiyaçlarını değerlendirerek, klinik tanılara dayalı beslenme gereksinimlerini saptayabilme ve kişiye özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilmek.
• Üretim-tüketim zincirinde besin niteliğine etki eden faktörleri analiz edebilmek, gıda güvenliğine yönelik yasal düzenlemeleri ve standartları gözetip uygulamak.
• Beslenme ve diyetetik alanında problem çözme, karar verme becerisine sahip olmak. Araştırma projesi hazırlayabilmek, veri toplama ve raporlama süreçlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek.
• Toplu beslenme yapılan kurumlarda, enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak beslenme ve diyetetik açısından menü planlaması yapmak. Gıdaların satın alınmasından sunumuna kadar tüm aşamalarda hijyen kurallarına dikkat etmek.
• Bireyi ve toplumu sağlıklı besin seçme konusunda bilinçlendirecek stratejiler geliştirmek, uygulamak ve eğitmek.
• Ürün geliştirme,  besin analizi  ve kalitesini etkileyen  etmenlere  yönelik laboratuvar uygulamaları yapmak, yorumlamak ve yasal düzenlemelere göre değerlendirmek.
• Görevini sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirmek, sürekli eğitim felsefesini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri izlemek. Mesleğinin gelişimine sürekli katkı sağlamak.
• Toplumdaki farklı sosyokültürel ve ekonomik kesimlerdeki hastaların, beslenme alışkanlıklarını disiplinler arası yaklaşım içerisinde düzenleyerek kişiye özel tıbbi beslenme tedavisini planlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve klinik araştırmalara katılmak.