Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili öğrencilerimiz, 

Toplumun ve toplumları oluşturan bireylerin sağlığının korunmasında, sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde beslenmenin rolü günümüzde küresel olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Beslenme ve Diyetetik alanında yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde “diyetisyen” ve “beslenme tedavisi” daha etkin hale gelmiştir.

Teorik ve uygulamalı eğitimi kapsayan ders planımız 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanmış olan Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. Beslenme ve Diyetetik Lisans eğitim süreci ile öğrencilerimizin mesleki etik kurallar çerçevesinde, meslek yaşamı süresince bilimsel çalışmaların ışığında yetkinliklerini geliştirmeyi sürdüren, ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda kabul gören “Diyetisyen”ler olarak mezun olmaları temel hedefimizdir. 

Sizlere eğitim ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı